วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน วัดที่ควรไปสักครั้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน  พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นพระธาตุแช่แห้งที่สวยงามมาก อายุกว่า 600 ปี สีทองเหลืองอร่าม เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ พระบรมธาตุ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวง มี พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบันไดทางขึ้นพระอุโบสถทำด้วยปูนปั้นสวยงามมาก ปรากฏ พระพุทธรูปนาค 8 เศียรแบบน่านโบราณ มีพระพุทธรูปและเจดีย์ชเวดากองจำลองศิลปะพม่าสวยงามมาก ที่เที่ยวน่าน ใกล้อุตรดิตถ์ บ้านน่าน วัดคู่บ้านคู่เมืองเพื่อความสะดวกสบายของชีวิต พระธาตุแห้ง บ้านหนองเตากิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน มีอายุกว่า 600 ปี เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะนาโน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร ตามเส้นทางน่าน-แม่จริม พระยาพลเลี่ยม อายุประมาณ 600 ปี เป็นผู้ว่าจ้างให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหุ้มด้วยทองแดงจากสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 2434 นี่คือโบราณวัตถุที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนา   วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองล้านนา   วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บ้านหนองเต่า […]