วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน วัดที่ควรไปสักครั้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน  พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นพระธาตุแช่แห้งที่สวยงามมาก อายุกว่า 600 ปี สีทองเหลืองอร่าม เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ พระบรมธาตุ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวง มี พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบันไดทางขึ้นพระอุโบสถทำด้วยปูนปั้นสวยงามมาก ปรากฏ พระพุทธรูปนาค 8 เศียรแบบน่านโบราณ มีพระพุทธรูปและเจดีย์ชเวดากองจำลองศิลปะพม่าสวยงามมาก ที่เที่ยวน่าน ใกล้อุตรดิตถ์ บ้านน่าน วัดคู่บ้านคู่เมืองเพื่อความสะดวกสบายของชีวิต

พระธาตุแห้ง บ้านหนองเตากิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน มีอายุกว่า 600 ปี เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะนาโน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร ตามเส้นทางน่าน-แม่จริม พระยาพลเลี่ยม อายุประมาณ 600 ปี เป็นผู้ว่าจ้างให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหุ้มด้วยทองแดงจากสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 2434 นี่คือโบราณวัตถุที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนา

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองล้านนา

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีอายุกว่า 600 ปี อัญเชิญมาจากสุโขทัย สูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้าตักกว้าง 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลือง ถือเป็น เมืองโบราณ ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา

จะมีบริการประจำปี พระธาตุแช่แห้ง จัดขึ้นทุกปี ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ​​ทางทิศเหนือ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม ชาวน่านเรียกว่า ฮกเป็ง เพื่อไปไหว้พระธาตุแช่แห้ง ศิลปะการสร้างได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ส่วนทางขึ้นพระธาตุจะมีงูขดอยู่เหนือประตู

พระบรมธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บ้านหนองเต่า ตำบลภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร ถือเป็นของเก่าล้ำค่าของนานาอายุกว่า 600 ปี นับเป็นตัวอย่าง สถาปัตยกรรม และศิลปะเมืองน่านที่ดีเยี่ยม ตามประวัติกล่าวว่า พญาเหลี่ยม โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทำด้วยทองเหลืองจากสุโขทัย ถือเป็นโบราณสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนา พระธาตุแช่แห้ง ทุกปี จะมีพิธีบวงสรวง การสรงน้ำพระพุทธรูปแห้งจะมีขึ้นระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ​​เหนือ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ​​ของทุกปีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม

พระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 55.5 ม. ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 ม. เป็นศิลปะสถาปัตยกรรม เป็นความงดงามอย่างหนึ่งของภาคเหนือ เป็นศิลปะการสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากการสร้างเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย หน้าบันเหนือทางเข้าเป็นกรอบ เป็นลายนาคตามแบบฉบับเทคนิคจังหวัดน่าน ชาวล้านนาเชื่อว่าจะต้องเดินทางมากราบพระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะบอกว่าการยกธาตุนี้จะได้บุญมาก ทำชีวิตให้มีความสุข ขจัดโรคภัย ที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ฯลฯ ผู้ที่เดินทางสามารถเดินทางได้ทุกวันหากไปนมัสการพระธาตุแซ่แห้ง โดยจะเปิดให้สักการะตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น

ชาวล้านนาเชื่อว่าเดินทางมาสักการะพระธาตุแซ่แห้ง หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่าเลี้ยงธาตุนี้จะได้บุญบารมีมาก ขอให้ชีวิตดีมีความสุขปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานจะก้าวหน้าและพระธาตุแช่แห้งยังเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีเถาะอีกด้วย

 

สิ่งที่น่าสนใจ วิหารหลวง วัดจังหวัดน่าน

 

 

ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุมีห้องพายุขนาดใหญ่จำนวน 6 ห้อง ห้องกลาง 3 ห้องเชื่อมต่อกับพื้นดิน ด้านหน้า 2 ห้อง ด้านหลัง 1 ห้อง มี พระพุทธรูปแบบล้านนา ประทับนั่งบนแท่น เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามองค์หนึ่งของจังหวัดน่าน พระพุทธรูปสององค์ถูกเก็บไว้ในห้องโถงใหญ่เป็นเวลานาน ต้นฉบับอยู่ใน พิพิธภัณฑสถานจังหวัดน่าน แต่อีกคนถูกขโมยไปและไม่ได้คืน บรรเลงในพิธีเททองหล่อ ปี 2550 เลียนแบบของจริง บานประตูประดับปูนปั้นพญานาค 8 กร ศิลปะแบบน่าน

สร้างด้วยคอนกรีต หลังคาไม้ กระเบื้องดินเผา จัตุรมุข กว้าง 11 เมตร ยาว 11 เมตร และพระพุทธบาทจำลองที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สวยงามยิ่งขึ้น พระธาตุแช่แห้งเป็นเจดีย์สูง 55.5 เมตร กว้างด้านละ 22.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสีเหลือง

กระชอนปิดด้วยแผ่นทองเหลือง ทรงระฆัง มีฐานด้านหน้าเป็นกระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ บัวรองรับฐานบัว ถัดไปเป็นฐานด้านหน้า สี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น องค์ระฆัง เป็นบัลลังก์ขนาดเล็ก สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เล็กกว่าจะกลายเป็นฐาน ฐานของแผ่นกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแปดเหลี่ยม และบัวคว่ำบนฐาน 8 เหลี่ยม การประดับด้วยกลีบบัวหรือลายใบไม้นี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่า ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 24

 

ตำนาน วัดพระธาตุแช่แห้ง

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน  มีตำนานว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาประทับในพระธาตุแช่แห้ง และกินสมอแห้งที่ผู้ว่าราชการเมืองมอบให้ แต่สมอแห้งต้องแช่น้ำก่อนแล้วจึงรับประทานเท่านั้น เมื่อพระพุทธเจ้าต้องการจะเสด็จกลับ จึงตรัสว่า เมื่อปรินิพพานแล้วจะมีเจดีย์ชื่อว่าพระธาตุแช่แห้ง

นอกจากนี้ ภายในวัดพระธาตุแช่แห้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ พระที่นั่งของ พระเจ้าล้านทอง จะประทับนั่งอีก แสดงว่า เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางลีลา ศิลปะล้านนา เป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์ มีเจดีย์สีขาวแบบพม่าให้สักการะและบันไดนาค 2 ขั้น ตั้งอยู่หน้าทางขึ้นพระธาตุ ที่สำคัญยังมีมุมที่สามารถชมวิวเมืองน่านได้กว้างไกลอีกด้วย

วัดพระธาตุแช่แห้งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก เพราะแม้แต่ละครเกมเสน่หาก็ถ่ายทำที่วัดแห่งนี้ นี่เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นานาที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมและไม่ควรพลาด และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน ไปน่านทำไม?

 

บทความแนะนำ