วัดพระธาตุเขาน้อย เที่ยวน่าน ชมทะเลหมอก

 วัดพระธาตุเขาน้อย เที่ยวน่าน วัดสวย ใครไปน่านต้องประทับใจบรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์จนแทบรอไม่ไหวที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้ง วันนี้จะพาไปเที่ยวน่าน ชมทะเลหมอก ที่วัดพระธาตุเขาน้อย จุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดน่าน. นมัสการพระธาตุ วัดตระกูลนานา ตั้งอยู่บนภูเขาสูง จึงเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองน่านได้อย่างสวยงาม ปัจจุบันบนแท่นชมมีพระพุทธรูปนันทบุรีศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานบัว สูง 9 เมตร เกศาสีทอง หนัก 27 บาท

พูดถึงซากเจดีย์ปูนเป็นศิลปะแบบพม่าแต่มีกลิ่นอายแบบไทยล้านนา พระบรมสารีริกธาตุบรรจุเกศาของพระพุทธเจ้า มีผู้คนเข้าออกตลอดเวลา นอกจากความเป็นมิตรแล้วด้านบนยังสวยงามน่ามองมองเห็นวิวเมืองน่านได้แบบพาโนรามา สัมผัสลมเย็นสบาย สูดบรรยากาศดีๆ จากมุมมอง พระพุทธมหาอุดมมงคล จ.นันทบุรี โดดเด่นปางประทานพร สูง 9 เมตร สง่างาม ประดับขนนกสีทอง ราคา 27 บาท สวยงามมาก อันดับ 2 นันดา เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด เพลิดเพลินกับการเดินตราบเท่าที่คุณไม่ลืมเวลา

 

สถานที่ตั้งของ วัดพระธาตุเขาน้อย เที่ยวนาน

 

 วัดพระธาตุเขาน้อย เที่ยวน่าน  วัดที่สวยงามของวัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุดอย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองน่านบนยอดเขา ดอยเขาน้อย พระธาตุดอยตั้งอยู่บนยอดเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีความสวยงามตามศิลปะพม่าและบอกปีที่สร้างในสมัยนั้น นอกจากนี้ พระธาตุแช่แห้งยังเป็น ปูชนียสถานสำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดน่าน จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมาสักการะเป็นประจำ

วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางทิศตะวันตกของตัวเมืองน่าน พระธาตุเจดีย์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2030 ในสมัย เจ้าปู่แขย อิฐปูนเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและล้านนา ภายในมีการบูรณะเส้นเกศาของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพม่าในสมัย พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ระหว่าง พ.ศ. 2449 – 2454 และวัดที่สร้างขึ้นในช่วงนี้มีวัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานสำคัญและโบราณสถานอีกแห่งในจังหวัดน่านที่เชื่อว่ามีอยู่จริงแต่โบราณคือดอยเบ้าน้อยตั้งอยู่ อยู่ชั้นเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร

จากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้โดยรอบ ปัจจุบันพื้นที่การชมได้รับการเก็บรักษาไว้ พระพุทธอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทองคำหนัก 27 บาท สร้างเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เศียรบนฐานบัวสูง 9 เมตร

 

ประวัติ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดที่ต้องไปของน่าน

 

“พระธาตุเขาน้อย” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1487 หรือประมาณ 500 ปีที่แล้ว (อยุธยาตอนต้น) ในรัชสมัย เจ้าปู่แขยง  มีอายุไล่เลี่ยกับวัดพระธาตุแช่แห้ง ก่อตั้งโดยสมาคมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของพระยาภูเก้งเจ้าเมืองนานา ต่อมาได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช หรือประมาณ พ.ศ. 2449-2452 (รัชกาลที่ 5) วัดก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน แต่เจ้านายที่มาบูรณะเป็นชาวพม่าชื่อ “หม่องหญิง” เจดีย์หรือหอไม้ไผ่มีลักษณะผสมผสานระหว่างลานกับสถาปัตยกรรมพม่า กล่าวกันว่าเส้นเกศาของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถูป

ตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับบนภูเขาลูกนี้ พระพุทธองค์ทรงประทานปากกาให้ 2 ด้าม เพราะทรงทราบว่าเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางของศาสนา พระพุทธองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกของดินแดนที่พระองค์อยู่ตอนนี้ แล้วตรัสว่า “นันทบุรี สถานที่นี้จะเป็นที่ซึ่งศรัทธาจะรุ่งเรือง” เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมาพระพุทธศาสนาน่าจะมีอายุถึง 5,000 ปี เชื่อผมลงมาชมเมืองน่านดูวัดวาอารามมากมาย

ถ้าดูที่กระทรวงศาสนา อำเภอเมืองน่าน มีแค่ 102 วัด (ไม่รู้อยู่ไหน) แต่ไม่มีหลักฐานในประเทศไทยว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประเทศนี้ อารยธรรมที่นำโดย  เจ้าพญาภูคา เริ่มขึ้นที่เมืองน่านเมื่อ พ.ศ. 1700 น. ไม่ใช่ซึ่งตรงกับสมัยการค้าโลกเฟื่องฟู (สุโขทัย หริภุญชัย เวียงกุมกาม) หรือทางเหนือเป็นเพียงชนเผ่ากลุ่มเล็กๆ

ตามประวัติกล่าวว่าพระธาตุเขาน้อยคำสร้างขึ้นในสมัยปู่ของนานะประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ส่วนเจดีย์อื่นๆสร้างด้วยอิฐปูนทั้งหมด เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างพม่าและล้านนา ฝีมือพม่าสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พ.ศ. 2449-2454 จนกระทั่งได้รับการบูรณะ

นอกจากนี้ยังสามารถทดแทนการแวะไหว้พระธาตุนามิ พระพุทธมหาอุตตมะมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 ครบ 6 รอบ เกศาทองคำหนัก 27 บาท บนแท่นบัวสูง 9 เมตร

 

จุดชมวิว ทะเลหมอก ความสวยงามที่ไม่ควรพลาด

 

 วัดพระธาตุเขาน้อย เที่ยวน่าน  วัดพระธาตุเขาน้อยมีความสวยงามและตั้งอยู่ในเขต พุทธาวาสพระพุทธมหาอุตตมะมงคลนันทบุรี อ.ศรีเมือง จ.น่าน อีกทั้งยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่ในยามเช้า เมืองน่านสวยมาก มองเห็นเมืองน่านได้ทั้งเมือง สวยงามมาก อลังการ ตัดกับฉากหลังเป็นภูเขาที่โอบล้อมเมือง

เพราะลานเหนือบ้านคนจนสามารถรับแสงยามเช้าและพระอาทิตย์ขึ้นได้ ในฤดูหนาว ทะเลหมอก จะปกคลุมน่านเป็นบางครั้ง (ธันวาคม – มกราคม) เมื่อลมหนาวพัดแรง หมอกรอบเมืองน่านส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงลมหนาว เพราะตอนแรกลมหนาวจะพัดมาที่นันดาและพัดแรงจนหมอกปลิวไปหมด ดังนั้น ถ้าใครอยากจะมาดูทะเลหมอกที่นี่ควรมาตอนที่ลมหนาวเริ่มบรรเทาลง รับรองหมอกจะเยอะ แต่ถ้ามาตอนที่หมอกไม่หนาก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะอย่างน้อยตีนเขาก็ไม่มีหมอก (ช่วงฤดูฝน จะมีหมอกบนดอยในตอนเช้า)

ถ่ายภาพแสงยามเย็นที่พระธาตุเขาน้อยยามเย็นอาจไม่ค่อยดีนัก เนื่องจาก พระอาทิตย์จะตกหลังวัดหรือที่จอดรถ มุมนี้ ต้นไม้เยอะบังวิว แต่ถ้าจะมาที่นี่แนะนำให้มาฝั่งน่านเพื่อชมแสงยามเย็น และรอเวลากลางคืนเพื่อเก็บไฟกลางคืน

ขอแนะนำให้ไปในช่วงบ่ายหากคุณต้องการเห็นเส้นขอบฟ้านานาโดยไม่มีแสงจ้าของวัน ตกเย็นเก็บรายละเอียด (detail) ของเมืองน่านทั้งหมด ถ้าไปถึงก่อนเที่ยงฝั่งน่านจะสว่าง ฉันแนะนำว่าถ้าคุณมาถึงก่อนเที่ยงควรมาถึงเร็วกว่านี้ เหมือนแสงทองจับหมอกบางๆ

 

บทความแนะนำ